Εξωτερική Θερμομόνωση

 

Με γερμανική ποιότητα και αξιοπιστία!

Η γερμανική εταιρία Caparol, τα τελευταία 40 χρόνια, κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της Εξωτερικής Θερμομόνωσης τόσο στη γερμανική όσο και στην παγκόσμια αγορά.

Δραστηριοποιείται με επιτυχία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθηκών, προσφέροντας πρωτοποριακές λύσεις στις διαρκώς μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές προκλήσεις και απαιτήσεις.

Με εμπειρία πάνω από 10.000.000τμ Εξωτερικής Θερμομόνωσης το χρόνο παρέχει αξιόπιστα συστήματα τα οποία εξασφαλίζουν εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Ο θερμικές απώλειες έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση υγρασίας και μούχλας στο εσωτερικό του κτιρίου & τον σχηματισμό ρωγμών στην πρόσοψη.

Η Εξωτερική Θερμομόνωση περιορίζει τη ροή θερμότητας το χειμώνα από το εσωτερικό του κτιρίου προς τον εξωτερικό κρύο αέρα, ενώ το καλοκαίρι από τον θερμό εξωτερικό αέρα προς το δροσερότερο εσωτερικό του κτιρίου.

Ο τομέας των κτιρίων είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρος, συμμετέχοντας κατά 30% στην ενεργειακή κατανάλωση της χώρας. Ένα μεγάλο κομμάτι της ενεργειακής κατανάλωσης οφείλεται στον τρόπο δόμησης των κτιρίων, καθώς η πλειοψηφία των υφιστάμενων κτιρίων έχει μερική ή μηδενική μόνωση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια μπορεί να αποτελέσει σημαντική ενεργειακή πηγή, και προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν εστιάσει και οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας.

Αναφερόμενοι στη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, όπου η αύξηση της θερμοκρασίας του αστικού περιβάλλοντος έχει μεταβάλει δραματικά τις ενεργειακές ανάγκες των αστικών κτιρίων, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, τα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, μέσω της θερμοπροστασίας του κελύφους, είναι πολύ μεγάλα. Η θερμομόνωση των κτιρίων δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, βάσει της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

  (Θερμικές απώλειες χωρίς Εξωτερική Θερμομόνωση)

 (Θερμικές απώλειες με Εξωτερική Θερμομόνωση)

Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια, η σωστή και πλήρης εξωτερική θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους έχει τα ακόλουθα οφέλη:

  • Εξασφάλιση άνετων συνθηκών για τους ενοίκους ανεξαρτήτως κλιματολογικών συνθηκών
  • Μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας για θέρμανση & ψύξη
  • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου
  • Προστασία δομικών στοιχείων και υδραυλικών εγκαταστάσεων
  • Ελευθερία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
  • Αποφυγή δημιουργίας θερμογεφυρών
  • Αποτροπή δημιουργίας υγρασίας & μούχλας
  • Απόσβεση επένδυσης 3-7 χρόνια
  • Προστασία του περιβάλλοντος