Εξωτερική Θερμομόνωση στον Άγιο Γεώργιο Πύργος Ηλείας

Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια, η σωστή και πλήρης εξωτερική θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους έχει τα ακόλουθα οφέλη:

 • Εξασφάλιση άνετων συνθηκών για τους ενοίκους ανεξαρτήτως κλιματολογικών συνθηκών
 • Μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας για θέρμανση & ψύξη
 • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου
 • Προστασία δομικών στοιχείων και υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Ελευθερία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
 • Αποφυγή δημιουργίας θερμογεφυρών
 • Αποτροπή δημιουργίας υγρασίας & μούχλας
 • Απόσβεση επένδυσης 3-7 χρόνια
 • Προστασία του περιβάλλοντος

Τοποθεσία: Άγιο Γεώργιος Πύργος Ηλείας

 • Εξωτερική Θερμομόνωση
 • Εξωτερικό Κέλυφος
 • Ipsum Loremium
 • Ipsum Loremium